PL YT FB
flowers flowers 2 3

Badania

support
opis w biografi w panelu użytkownika
Wymaz z kanału szyjki na posiew i antybiogram. Badanie bakteriologiczne wydzieliny pobranej z kanału szyjki, która fizjologicznie powinna być jałowa. Gdy zostanie stwierdzona w tej wydzielinie obecność drobnoustrojów, konieczna jest ich identyfikacja i ocena wrażliwości na antybiotyki. Badanie to wykonuje się u pacjentek przed zabiegami ginekologicznymi w celu wykluczenia obecności drobnoustrojów w kanale szyjki oraz u kobiet w ciąży, zwłaszcza w przypadku istnienia objawów infekcji i zagrażającego porodu przedwczesnego. U kobiet ciężarnych zaleca się wykonanie w 35-38 hbd kontrolnego wymazu z kanału szyjki macicy w ramach profilaktyki zakażeń paciorkowcem β-hemolizującym (GBS). Bakteria ta często kolonizuje drogi rodne, nie dając objawów, nie zagrażając ani matce, ani płodowi w macicy. Stanowi jednak poważne niebezpieczeństwo dla noworodków urodzonych siłami natury, powodując zapalenia płuc, bakteriemie a czasem nawet posocznicę. Identyfikacja tej bakterii w szyjce macicy jest wskazaniem do intensywnej antybiotykoterapii w okresie okołoporodowym. ...
more
support
opis w biografi w panelu użytkownika
Rozmaz cytologiczny- w ramach profilaktyki raka szyjki macicy powinien być wykonany u każdej kobiety po ukończeniu 25 rż (najpóźniej w wieku 30 lat). A u kobiet, które wcześniej podjęły współżycie płciowe badanie to powinno zostać przeprowadzone nie później niż 3 lata po inicjacji seksualnej. Prawidłowe wyniki badań i brak czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy pozwala na 3 letnie przerwy w kontroli cytologicznej. U kobiet z grupy ryzyka rozwoju raka szyjki, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych wirusem HIV, HPV typem onkogennym, leczonych w przeszłości z powodu śródnabłonkowej neoplazji lub raka szyjki macicy konieczne jest wykonanie rozmazu cytologicznego 1x w roku. Najlepszym momentem dla pobrania rozmazu do oceny cytologicznej jest 10-20 dzień cyklu (2-3 dni po miesiączce i nie później niż 2 dni przed spodziewaną miesiączką). Rozmaz należy pobrać przed badaniem ginekologicznym, USG głowicą dopochwową. Przed badaniem nie należy stosować globulek dopochwowych przez co najmniej 4 dni, w ciągu ostatniej doby wstrzymać się od współżycia, nie stosować tamponów i nie wykonywać irygacji. ...
more
support
opis w biografi w panelu użytkownika
Wizyta i konsultacja lekarska związana z antykoncepcją awaryjną (tzw. „po stosunku” - niezabezpieczonym lub z niepewną antykoncepcją) obejmuje wywiad lekarski, wykluczenie p/wskazań do zastosowania preparatu, omówienie możliwych działań niepożądanych, skutków ubocznych i skuteczności, oraz plan antykoncepcyjny. Zastosowanie leków antykoncepcji awaryjnej jest możliwe pod warunkiem, że pacjentka nie jest już w ciąży. Maksymalny czas skuteczności działania dostępnych preparatów to, w zależności od preparatu, do 72 lub do 120 godzin. ...
more
support
opis w biografi w panelu użytkownika
Wizyta polegająca na zebraniu wywiadu chorobowego, badaniu ogólnym i ginekologicznym pacjentki. Omówienie dostępnych metod antykoncepcji, ich skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Zaplanowanie odpowiedniego postępowania w zależności od wyboru metody antykoncepcyjnej. ...
more
support
opis w biografi w panelu użytkownika
Wizyta związana z monitorowaniem cyklu miesięcznego obejmuje badanie ginekologiczne oraz ultrasonograficzną kontrolę owulacji. Monitorowanie cyklu miesięcznego z ultrasonograficzną kontrolą owulacji jest jednym z badań diagnostycznych pozwalających na ustalenie przyczyny niepłodności. Lekarz analizuje regularność, charakter i długość trwania krwawień miesiączkowych. Podczas jednego cyklu płciowego wykonuje kilkakrotnie badania USG głowicą dopochwową w celu określenia budowy jajnika, ilości obecnych w nim pęcherzyków, obserwowany jest ich wzrost oraz ustalony moment pęknięcia pęcherzyka dominującego (owulacji). Stwierdzenie jakichkolwiek zaburzeń podczas tych procesów pozwala na zaproponowanie odpowiedniej strategii leczenia. ...
more
support
opis w biografi w panelu użytkownika
Wizyta i porada lekarska ginekologiczna obejmuje: wywiad lekarski ogólny dotyczący przebytych i/lub istniejących schorzeń, stosowanego leczenia, przebytych zabiegów operacyjnych, uczuleń, narażeń na szkodliwe dla zdrowia czynniki, stosowanych używek i uzależnień; wywiad rodzinny dotyczący schorzeń o podłożu dziedzicznym; wywiad ginekologiczno-położniczy zawierający informację o przeszłości ginekologicznej, przebytych ciążach i sposobach ich ukończenia; badanie przedmiotowe, w skład którego wchodzi badanie ogólne, pomiar wskaźnika masy ciała i ciśnienia tętniczego krwi, badanie ginekologiczne i badanie gruczołów piersiowych; badanie ultrasonograficzne głowicą przezpochwową i/lub przezbrzuszną; ocena i zlecenie badań dodatkowych obowiązkowych i zalecanych; ustalenie diagnozy i zaleceń; wypisanie niezbędnych dokumentow (druki zwolnień, recepty). ...
more