PL YT FB
flowers flowers 2 3

Publikacje

support
opis w biografi w panelu użytkownika
Doktor nauk medycznych, specjalizant ginekologii i położnictwa

Dorobek naukowy (wybrane publikacje):

 • Marcin Kubiak, Agnieszka Konieczna. Ocena wskazań i przebiegu zabiegów usunięcia mięśniaków macicy drogą laparoskopii w materiale Kliniki Ginekologii II Katedry Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu w latach 1999 – 2005. XI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych, Wrocław 31 III – 2 IV 2006. Książka streszczeń, s. 49-50.
 • Radosław Siejkowski, Marian S. Gabryś, Jarosław Pająk, Agnieszka Konieczna, Magdalena Caban. Analiza pilnych wskazań do przetoczenia preparatów krwiopochodnych w materiale Kliniki Ginekologii II Katedry Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu.. Adv. Clin. Exp. Med. 2005, Vol.14 no.2A; 103-106;
 • Beata Wikiera, Ewa Barg, Agnieszka Konieczna, Ewa Głąb, Anna Noczyńska.: Występowanie przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej a funkcja tarczycy w zespole Turnera. Endokrynol. Diabetol. Chor. Przem. Materii Wieku Rozw. 2006 T.12 nr 3; s.190-194
 • Beata Wikiera, Ewa Barg, Agnieszka Konieczna, Ewa Głąb, Aleksander Basiak.: Factors influencing the frequency and the time of Turner's syndrome diagnosis. Horm. Res. 2005 Vol.64 suppl.1; s.73-74 poz.P1-240
 • Ewa Barg, Barbara Adamska, Inna Begar, Joanna Chmielarska, Agnieszka Konieczna, Małgorzata Skarżyńska.: Is the epidemic of obesity a serious threat to pre-school children? Int. J. Obes. 2006 Vol.30 suppl.2; s.S34 poz.110/PSII-35
...
more
support
opis w biografi w panelu użytkownika
Doktorant nauk medycznych, specjalizant ginekolog - położnik

Dorobek naukowy (wybrane publikacje):

 1. Jerzy Florjański, Mariusz Zimmer, Zofia Borowiec, Michał Pomorski, Henryk Filipowski: Complication rates in the second and third trimester of spontaneous twin pregnancies and twin pregnancies after in vitro fertilization. Neuroendocrinol.Lett. 2010 Vol.31 no.3; s.384-389, IF: 1.621 Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 2. Mariusz Zimmer, Joanna Michniewicz, Zofia Borowiec: Poród siłami natury czy cięcie cesarskie w ciąży niedonoszonej. Fam.Med.Prim.Care Rev. 2010 Vol.12 no.2; s.511-514, Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
 3. Dorota Wilczyńska, Joanna Michniewicz, Zofia Borowiec,Mariusz Zimmer.: Ciąża fizjologiczna. W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.332-337, ISBN 978-83-61415-14-5, Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 4. E[wa] Willak-Janc, I[wona] Wójcik, A[licja] Chybicka, E[wa] GorczyńskaZ[ofia] Borowiec [Szczyra], A[gnieszka] Dyla.: Inhaled corticosteroids in some pulmonary complications and respiratory function changes after bone marrow transplantation in children. Allergy Clin.Immunol.Int. 2003 Vol.15 supl. no.1; poz.P-21-17 Abstracts of the World Allergy Organization Congress-XVIII ICACI Vancouver (Canada) 7-12 September 2003
 5. E.Gorczyńska, D.Turkiewicz, J.Toporski, K.Kałwak, A.Dyla, Z.Borowiec [Szczyra], A.Chybicka. Late pulmonary complications in children and adolescents undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation. EBMT Working Party Paediatric Diseases – Noordweig 18-20.06.2004
 6. E.Gorczyńska, K.Rybka, D.Turkiewicz, J.Toporski, K.Kałwak, A.Dyla, Z.Borowiec [Szczyra], A.Chybicka. Prevalence and clinical outcome of human polyoma virus infection in children and adolescents after hematopoietic progenitor cell transplantation. Advances in Pediatric Bone Marrow Transplantation and Oncology. Edds. A.Chybicka, B.Kazanowska, J.Toporski 2004; 37-41.
 7. E.Gorczyńska, K.Rybka, D.Turkiewicz, A.Dyla, Z.Borowiec [Szczyra], J.Toporski, K.Kałwak B.Jankowski, A.Chybicka. Successful cidofovir treatment of late-onset hemorrhagic cystitis in children after allogeneic hematopoietic cell transplantation. Bone Marrow Transplant 2003; 31(Suppl.1): S228 (Abstr.P769) 29thAnnual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Istanbul 20-23.06.2003 ( IF 2, 172, KBN 0,6875)
 8. Agnieszka Dyla, Zofia Borowiec [Szczyra] : Etiologia, czynniki ryzyka i występowanie krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego u dzieci po allogenicznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznych W:VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 28-30 III 2003; s.49-50 poz.11
 9. Agnieszka Dyla, Zofia Borowiec [Szczyra].: Przewlekła choroba przeszczep przeciw gospodarzowi z zajęciem płuc jako poważny problem kliniczny u dzieci po allogenicznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznych W:VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 28-30 III 2003; s.50-51 poz.13
 10. A.Dyla, E.Gorczyńska, J.Toporski, D.Turkiewicz, K.Kałwak, Z.Borowiec [Szczyra], D.Wójcik, M.Słociak, M.Ussowicz, A.Chybicka. Long-term follow up of patients undergoing hematopoietic progenitor cell transplantation in childhood. Advances in Pediatric Bone Marrow Transplantation and Oncology. Edds. A.Chybicka, B.Kazanowska, J.Toporski 2004; 74-78.
 11. Ewa Gorczyńska, Dominik Turkiewicz, Katarzyna Rybka, Jacek Toporski, Krzysztof Kałwak, Agnieszka DylaZofia Borowiec [Szczyra], Alicja Chybicka.: Incidence, clinical outcome, and management of virus-induced hemorrhagic cystitis in children and adolescents after allogeneic hematopoietic cell transplantation Biol.Blood Marrow Transplant. 2005 Vol.11 no.10; s.797-804 IF: 3.561
 12. E.Gorczyńska, K.Rybka, D.Turkiewicz, J.Toporski, K.Kałwak, A.Dyla, Z.Borowiec [Szczyra], A.Chybicka. Human polyoma viridae and adenoinfection in children and adolescents after hematopoietic progenitor cell transplantation. EBMT Working Party Paediatric Diseases – Noordweig 18-20.06.2004
...
more
support
opis w biografi w panelu użytkownika
Lekarz medycyny, Doktorant, specjalizant ginekologii i położnictwa

Dorobek naukowy (wybrane publikacje):

1. Analiza wyników perinatologicznych leczenia noworodków o wadze od 500 do 1000 g, u których stwierdzono występowanie zakażeń okołoporodowych. Anna Kryza, Agata Tyc,; Opiekunowie: Jarosław Pająk, Mariusz Zimmer; SKN przy Klinice Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu. 2. Wpływ sposobu ukończenia ciąży na losy noworodków o wadze 500-1000g, u których stwierdzono występowanie zakażeń okołoporodowych. Jarosław Pająk, Alicja Halbersztadt, Agata Tyc, Anna Kryza, Małgorzata Czyżewska, Marian ST Gabryś; Ginekologia Polska II Interaktywna Konferencja Naukowa Tom LXXV, 2004r. 3. Możliwości zastosowania analizy impedancji bioelektrycznej (BIA) w medycynie. Agata Tyc, Bartosz J Sapilak, Patrycja Nowak, Anna Kryza. 4. Próba oceny przydatności analizy impedancji bioelektrycznej do określenia adekwatności leczenia hemodializami pacjentów przewlekle dializowanych; Anna Kryza, Agata Tyc, Patrycja Nowak, Bartosz J Sapilak. 5. Możliwości zastosowania analizy impedancji bioelektrycznej (BIA) do badań pacjentów hemodializowanych. Patrycja Nowak, Anna Kryza, Bartosz J Sapilak, Agata Tyc. 6. Techniki rozrodu wspomaganego; Anna Kryza; Vademecum pielęgniarki i położnej, 2008; Wydawnictwo APIS. 7. Przyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych; Anna Kryza; Vademecum pielęgniarki i położnej, 2007; Wydawnictwo APIS. 8. Rola szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom zakaźnym; Anna Kryza, Marcin Czyż; Vademecum pielęgniarki i położnej, 2006; Wydawnictwo APIS. 9. Urazy głowy; Marcin Czyż, Anna Kryza; Vademecum pielęgniarki i położnej, 2006; Wydawnictwo APIS. 10. Witaminy i ich rola w organizmie człowieka. Anna Kryza, Marcin Czyż; Vademecum pielęgniarki i położnej, 2005; Wydawnictwo APIS.
...
more
support
opis w biografi w panelu użytkownika
Doktor nauk medycznych, specjalista ginekolog - położnik - badania USG

Dorobek naukowy (wybrane publikacje):

 1. Domagala Z, Śliwa J, Hajek E. The preliminary evaluation of HAP + TCP composite material biodegradation after implantation in muscular tissue of rats. Polim Med. 2001;31(3-4):52-60.
 2. Kuryłło M., Śliwa J., Pańszczyk M., Popiela A., Gabryś M.St.; Integralna teoria Petrosa i Ulmstena trzymania moczu u kobiet i diagnostyka nietrzymania moczu.  Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego 2002; Tom 4: 47-57
 3. Goluda C., Gabryś M.St., Popiela A., Pańszczyk M., Śliwa J.; Leczenie operacyjne nietrzymania moczu u kobiet. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego 2002; Tom 4: 125-132
 4. Śliwa J., Szmigiel A., Pająk J., Goluda C., Gabryś M.St.; Analiza wskaźników morfologicznych i układu krzepnięcia w przypadkach ciąż jajowodowych. Adv Clin Exp Med 2005;14,2A: 79-82
 5. Pająk J., Zimmer M., Halbersztadt A., Ciszewska J., Szymkowiak J., Śliwa J., Gabryś M.St.; Analiza sposobu ukończenia ciąży oraz powikłań porodu po uprzednio przebytym cięciu cesarskim. Adv Clin Exp Med 2005;14,2A: 39-42
 6. Śliwa J., Gabryś M. St., Suchocki S., Halbersztadt A., Wickiewicz D., Pająk J.; Analiza obrazów histeroskopowych u kobiet diagnozowanych z powodu niepłodności. Adv Clin Exp Med 2006;15,1: 97-101
 7. Śliwa J., Gabryś St. M, Czyżewska M., Celczyńska D., Dobosz T.; Microbiological evaluation of the uterine cavity in women with endometrial polyps by means of transcervical washing of the endometrium – description of the method. Polish J Environ Stud 2006;15, 2A:743-746
 8. Śliwa J., Gabryś St. M, Czyżewska M., Celczyńska D., Dobosz T.; Intrauterine device and colonisation of the uterus with pathogens and the risk of pelvic inflammatory disease – the state of knowledge. Polish J Environ Stud 2006;15, 2B:1610-1613
 9. Śliwa J., Konieczna A., Zimmer M.: Antykoncepcja. Medycyna rodzinna – co nowego? Wrocław 2010, red. Steciwko A. Tom 2: 323-327
...
more