PL YT FB
flowers flowers 2 3

Cięcia cesarskie „na życzenie”

W Polsce cięcia cesarskie „na życzenie” (elektywne/planowe) są wykonywane wyłącznie ze wskazań medycznych. W naszym szpitalu wykonujemy cięcia cesarskie „na życzenie” (elektywne/planowe) w przypadku, między innymi, następujących wskazań medycznych do cięcia cesarskiego:

 • nieprawidłowe położenie i ułożenie płodu,
 • zagrażające niedotlenienie płodu,
 • niewspółmierność matczyno – płodowa,
 • stan po uprzednim cięciu cesarskim,
 • wszystkie wskazania poza-położnicze (neurologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, hematologiczne, kardiologiczne, psychiatryczne, inne)
 • niektóre choroby, gdy przewiduje się trudny poród drogami natury, gdy wcześniejsze ukończenie ciąży jest wskazane ze względu na stan matki lub gdy warunki dla płodu pogarszają się,
 • słabe blizny w obrębie mięśnia macicy,
 • duża masa płodu,
 • zagrażająca dystocja barkowa,
 • brak akceptacji porodu siłami natury i nastawienie lękowe do porodu,
 • stan po in-vitro i wiele innych wskazań.

Decyzję o wykonaniu cięcia cesarskiego „na życzenie” (elektywnego/planowego) i jego terminie podejmuje każdorazowo lekarz położnik po analizie stanu zdrowia ciężarnej oraz płodu podczas wizyty kwalifikacyjnej, która odbywa się w naszym szpitalu w 35-36 tygodniu ciąży.