PL YT FB
flowers flowers 2 3

Dr Jakub Śliwa – wybrane publikacje

Doktor nauk medycznych, specjalista ginekolog – położnik – badania USG

Dorobek naukowy (wybrane publikacje):

  1. Domagala Z, Śliwa J, Hajek E. The preliminary evaluation of HAP + TCP composite material biodegradation after implantation in muscular tissue of rats. Polim Med. 2001;31(3-4):52-60.
  2. Kuryłło M., Śliwa J., Pańszczyk M., Popiela A., Gabryś M.St.; Integralna teoria Petrosa i Ulmstena trzymania moczu u kobiet i diagnostyka nietrzymania moczu.  Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego 2002; Tom 4: 47-57
  3. Goluda C., Gabryś M.St., Popiela A., Pańszczyk M., Śliwa J.; Leczenie operacyjne nietrzymania moczu u kobiet. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego 2002; Tom 4: 125-132
  4. Śliwa J., Szmigiel A., Pająk J., Goluda C., Gabryś M.St.; Analiza wskaźników morfologicznych i układu krzepnięcia w przypadkach ciąż jajowodowych. Adv Clin Exp Med 2005;14,2A: 79-82
  5. Pająk J., Zimmer M., Halbersztadt A., Ciszewska J., Szymkowiak J., Śliwa J., Gabryś M.St.; Analiza sposobu ukończenia ciąży oraz powikłań porodu po uprzednio przebytym cięciu cesarskim. Adv Clin Exp Med 2005;14,2A: 39-42
  6. Śliwa J., Gabryś M. St., Suchocki S., Halbersztadt A., Wickiewicz D., Pająk J.; Analiza obrazów histeroskopowych u kobiet diagnozowanych z powodu niepłodności. Adv Clin Exp Med 2006;15,1: 97-101
  7. Śliwa J., Gabryś St. M, Czyżewska M., Celczyńska D., Dobosz T.; Microbiological evaluation of the uterine cavity in women with endometrial polyps by means of transcervical washing of the endometrium – description of the method. Polish J Environ Stud 2006;15, 2A:743-746
  8. Śliwa J., Gabryś St. M, Czyżewska M., Celczyńska D., Dobosz T.; Intrauterine device and colonisation of the uterus with pathogens and the risk of pelvic inflammatory disease – the state of knowledge. Polish J Environ Stud 2006;15, 2B:1610-1613
  9. Śliwa J., Konieczna A., Zimmer M.: Antykoncepcja. Medycyna rodzinna – co nowego? Wrocław 2010, red. Steciwko A. Tom 2: 323-327