PL YT FB
flowers flowers 2 3

Endometrioza

Endometrioza jest chorobą, która polega na nieprawidłowym wszczepieniu się komórek błony śluzowej macicy (tzw. endometrium) w inne tkanki organizmu. O endometriozie oraz sposobach leczenia tej choroby opowiada Dr n. med. Agnieszka Konieczna.

Dr n. med. Agnieszka Konieczna:

Te nieprawidłowe komórki powodują w miejscu wszczepienia niekorzystne zmiany i przyczyniają się m.in. do występowania tzw. torbieli czekoladowych jajników czy zrostów, przyczynia się też do niepłodności. Jest to problem dość powszechny a jego częstość występowania określono na 5-30% kobiet. A wśród kobiet niepłodnych występowanie endometriozy oceniono na 50%.

Od czego zależy wybór metody leczenia endometriozy?

Endometrioza jest chorobą dotyczącą zwłaszcza kobiet w wieku rozrodczym. Dlatego sposób leczenia zależy nie tylko od rodzaju endometriozy, stanu zaawansowania, nasilenia zgłaszanych dolegliwości i stanu ogólnego pacjentki ale też jej planów macierzyńskich.

Dobór omówionych poniżej sposobów leczenia endometriozy musi każdorazowo zostać zindywidualizowany po uwzględnieniu wykonanych badań, wywiadu medycznego i po szczerej rozmowie pacjentki z lekarzem dotyczącej jej planów i oczekiwań.

Czy endometriozę można wyleczyć?

Należy pamiętać, że endometrioza jest chorobą przewlekłą, nawet po skutecznym leczeniu może dojść do jej nawrotu.

Dlatego niezwykle ważnym elementem leczenia jest ułożenie i omówienie z lekarzem długofalowego planu postępowania. Kobieta chorująca na endometriozę musi mieć pełną świadomość, że przerwanie terapii może mieć katastrofalne skutki dla jej zdrowia i płodności.

Jakie są sposoby leczenia endometriozy?

Leczenie endometriozy może być operacyjne lub farmakologiczne. W większości przypadków leczenie jest skojarzone tzn. stosowane są obie metody.

Jak wygląda leczenie operacyjne endometriozy?

Leczenie operacyjne może być prowadzone drogą laparoskopii lub laparotomii.

Dużo szybszy powrót do zdrowia i mniejsza inwazyjność zabiegu laparoskopii, w porównaniu do lapartotomii, to tylko niektóre z czynników, które czynią laparoskopię metodą z wyboru w operacyjnym leczeniu endometriozy. Lekarz przeprowadzający zabieg laparoskopowy musi być odpowiednio przeszkolony i doświadczony, ponieważ zabieg laparoskopowy w przypadku endometriozy jest często trudny technicznie, a od radykalności (czyli dokładności usunięcia lub ablacji ognisk endometriozy) zależy dalsze rokowanie dla pacjentki.

Jakie zagrożenia niesie za sobą leczenie operacyjne endometriozy?

Podczas każdego zabiegu operacyjnego istnieje ryzyko powikłań. W przypadku endometriozy często warunki operacyjne są trudne (m.in. przez obecność licznych zrostów) istnieje możliwości urazu narządów wewnętrznych ( np. jelit, pęcherza moczowego). Takie uszkodzenia są zaopatrywane w trakcie zabiegu ale niekiedy mogą wymagać dodatkowych procedur. Lekarz- operator kwalifikując pacjentkę do zabiegu powinien poinformować ja o możliwych w jej przypadku zagrożeniach.

Osobną grupą pacjentek są te, które nie mają jeszcze dzieci: u nich należy brać pod uwagę fakt, że zabieg w obrębie jajnika może doprowadzić do utraty również prawidłowej tkanki jajnika i spowodować zmniejszenie tzw. rezerwy jajnikowej.

Na czym polega leczenie farmakologiczne endometriozy?

W leczeniu farmakologicznym endometriozy znaczenie ma kilka grup leków. Jedne są stosowane do łagodzenia objawów bólowych, nad innymi trwają nadal badania w celu określenia ich przydatności. Obecnie należy przyjąć, że leczenie farmakologiczne endometriozy jest głównie hormonalne.

Może być stosowane jako samodzielna metoda ale także jako uzupełnienie leczenia operacyjnego lub jako przygotowanie do zabiegu.

Leczenie hormonalne endometriozy pomaga wyeliminować dolegliwości bólowe, zahamować rozwój choroby poprzez zanik ognisk endometriozy, wpływa też pozytywnie na powrót lub utrzymanie płodności.

Leczenie hormonalne współcześnie polega na zastosowaniu progesteronu (dienogestu), którego skuteczność została udowodniona w wielu badaniach. Obecnie potwierdzono bezpieczeństwo stosowania leku do 15 miesięcy.

Wpływ ograniczający na rozwój endometriozy mają także leki antykoncepcyjne oraz wkładka domaciczna z progesteronem (lewonorgestrelem). Jak już wcześniej wspomniano metody leczenia hormonalnego, powinny być zawsze dostosowane indywidualnie do stanu i potrzeb pacjentki.

Jakie są niekorzystne skutki leczenia farmakologicznego?

W trakcie stosowania leków hormonalnych kobieta może odczuwać bolesność piersi, bóle głowy często występuje też trądzik czy wzrost wagi. W niektórych przypadkach może dojść też do groźnych powikłań takich jak zakrzepica.

Nasilenie objawów zależy często od rodzaju stosowanego leku np. dużo częściej na objawy niepożądane skarżą się kobiety stosujące dienogest a rzadziej wkładkę z progesteronem. Niekiedy objawy niepożądane osiągają wysoki poziom nasilenia i kobiety przedwcześnie chcą rezygnować ze stosowanej terapii. Nie należy jednak przedwcześnie i na własną rękę odstawiać leków, ponieważ może dojść do nawrotu choroby.

Czy do leczenia hormonalnego endometriozy niezbędne jest jej histopatologiczne potwierdzenie?

Rozpoznanie endometriozy może być postawione jedynie na podstawie zgłaszanych przez kobietę objawów, badania ginekologicznego a także badań obrazowych. Nie ma konieczności każdorazowego potwierdzenia obecności endometriozy w badaniu histopatologicznym tkanki uzyskanej w trakcie zabiegu operacyjnego.

Istnieją też przypadki kiedy zabieg operacyjny jest przeciwskazany lub pacjentka nie zgadza się na operację, wtedy leczenie farmakologiczne może pozostać jedyną formą terapii.

Jaki jest najlepszy sposób leczenia endometriozy?

Jak już niejednokrotnie wspomniano w leczeniu endometriozy najważniejszy jest indywidualny plan leczenia dostosowany do stanu i potrzeb pacjentki. Wieloletnie doświadczenia dowodzą, że najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się łącząc leczenie operacyjne z farmakologicznym.

tagi: endometrioza Wrocław, leczenie endometriozy Wrocław, usuwanie endometriozy Wrocław, operacja endometrioza Wrocław, jak leczyć endometriozę