PL YT FB
flowers flowers 2 3

USG 2/3/4D

Badanie ultrasonograficzne (USG)

Badanie ultrasonograficzne (USG) jest badaniem nieinwazyjnym polegającym na uzyskaniu w czasie rzeczywistym obrazu przekroju badanego obiektu. więcej…


USG 2D

USG 2D to badanie w obrazie dwuwymiarowym, pozwalające na ocenę przekroju wnętrza macicy i obecnego w niej płodu wraz z obrazem jego narządów wewnętrznych więcej…


USG 3D

USG 3D – obrazowanie techniką trójwymiarową (3D) daje możliwość oceny przestrzennej badanych obiektów. więcej…


USG 4D

USG 4D – jest obrazowaniem trójwymiarowym w czasie rzeczywistym, umożliwia obserwację ruchów ciała płodu, jego ruchów „oddechowych”, grymasów twarzy, pracy jego serca. więcej…


USG piersi

więcej…


Badanie dopplerowskie

Badanie dopplerowskie jest rodzajem badania ultrasonograficznego polegającym na ocenie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych matczynych i płodowych. więcej…


Kiedy wykonać USG?

Terminy wykonania poszczególnych badań USG: więcej…