PL YT FB
flowers flowers 2 3

USG stawów biodrowych noworodka

Co to jest dysplazja stawów biodrowych u noworodka? Kiedy wykonać usg bioderek noworodka i niemowlaka?

Dr Justyna Łuszczki:

Co to jest dysplazja stawów biodrowych?

Dysplazja stawów biodrowych jest wadą, która może powstać zarówno w okresie płodowym, okołoporodowym jak i noworodkowym.

Przyczyn powstawania dysplazji stawów biodrowych jest wiele. Wada może być spowodowana czynnikami genetycznymi, nieprawidłowym położeniem płodu w macicy (położenie miednicowe płodu, położenie poprzeczne). Ułożenie kończyn płodu również sprzyja rozwojowi wady. W połączeniu z ograniczeniem ruchomości w łonie mamy- ciasna macica, szczególnie niepodatna ściana macicy i mięśnie u pierwiastek, małowodzie, ciąża bliźniacza, duża urodzeniowa masa ciała, powodują wywieranie nacisku na stawy biodrowe u płodu, przyczyniając się do powstania wady.

W okresie noworodkowym obserwuje się nieco  bardziej wiotką torebkę stawową, co wywołane jest działaniem estrogenów na więzadła i torebki. Dziewczynki są bardziej wrażliwe na działanie estrogenów co tłumaczy częstsze występowanie wady u płci żeńskiej.

Niewykryta dysplazja stawów biodrowych czy ich zwichnięcie skutkują nieprawidłowym ustawieniem kończyny, utykaniem podczas chodzenia lub tzw. „kaczkowaty chód”

Kogo dotyczy?

Wrodzona dysplazja występuje u około 5 % noworodków, a do zwichnięcia stawu biodrowego dochodzi u ok. 1%.

Wada częściej dotyczy dziewczynek.

Zwiększone ryzyko dysplazji stawów biodrowych występuję u dzieci z nieprawidłowego położenia- położenie miednicowe (pośladkowe) oraz z dysplazją stawów biodrowych w rodzinie.

W okresie noworodkowym i wczesno niemowlęcym ( do około 12 tyg. życia), obserwuje się fizjologiczną niedojrzałość stawów biodrowych.

Ciąża  powikłana małowodziem, ciąża bliźniacza, duża urodzeniowa masa ciała dziecka (> 4000 g), nieprawidłowości u dziecka stwierdzone po porodzie np. kręcz karku, nieprawidłowe ułożenie stóp- to czynniki, które mogą mieć wpływ na nieprawidłowy rozwój stawów biodrowych.

Jak wykryć dysplazję lub zwichnięcie stawów biodrowych?

Już w czasie pierwszego badania fizykalnego  noworodka, neonatolog bada stawy biodrowe.

Istnieje kilka objawów klinicznych, które mogą świadczyć o nieprawidłowościach w obrębie bioderek (objaw Ortolaniego, Barlowa, Galeazziego, asymetria fałdów pośladkowych oraz  ograniczenie odwodzenia w stawach biodrowych). Jeśli w badaniu klinicznym bioder dziecka lekarz stwierdza odchylenia od normy

wykonanie USG stawów biodrowych o noworodka jest konieczne. Nie zawsze w rozpoznanej dysplazji lub zwichnięciu objawy kliniczne są dodatnie.

Podstawowym badaniem dodatkowym, jest  USG bioderek nowordka. USG stawów biodrowych jest najpewniejszą metodą diagnostyki dysplazji.

USG stawów biodrowych noworodka nie jest badaniem obowiązkowym, ale zaleca się wykonanie przesiewowego USG bioderek każdemu noworodkowi i niemowlęciu.

Kiedy wykonać USG stawów biodrowych noworodka i niemowlęcia ?

Im wcześniej wykryta dysplazja stawów biodrowych tym lepsze i szybsze efekty leczenia.

Ideałem byłoby, gdyby każdy noworodek mógł mieć wykonane USG stawów biodrowych jeszcze w czasie pobytu w oddziale noworodkowym.

Zaleca się aby pierwsze USG stawów biodrowych noworodka wykonać nie później niż w 4-6 tyg. życia dziecka.

Jeśli noworodek należy do grupy ryzyka dysplazji stawów biodrowych ( położenie miednicowe, dysplazja w rodzinie) lub stwierdza się jakiekolwiek nieprawidłowości w badaniu klinicznym, USG bioderek należy wykonać jak najszybciej.

Stawy biodrowe rozwijają się wraz ze wzrostem dziecka. W związku z tym, że do ok 3 m-ca obserwuje się fizjologiczną niedojrzałość stawów biodrowych, zwykle po ukończeniu 3 m-ca życia dziecka, wykonuję się kontrolę  badania, aby ocenić czy stawy biodrowe osiągnęły prawidłowy kształt w stosunku do wieku.

Czas kolejnego badania ustala indywidualnie lekarz na podstawie otrzymanych wyników.