PL YT FB
flowers flowers 2 3

Ciąża i poród po cesarskim cięciu

Postęp współczesnej medycyny spowodował rosnący odsetek ciąż rozwiązywanych przy pomocy cięć cesarskich.

Lekarze położnicy napotykają w związku z tym wyzwania dotyczące prowadzenia kolejnych ciąż, jak też powikłania przebiegu porodu u ciężarnych po uprzednich cięciach cesarskich.

Marta Zastawny: Wyzwania te wynikają przede wszystkim z tego, że  po zabiegu cięcia cesarskiego na mięśniu macicy powstaje blizna, której wygojenie się wymaga czasu. Następnie konieczna jest odpowiednia obserwacja  i ocena takiej blizny podczas kolejnych ciąż i porodów.

Jakie jest niebezpieczeństwo i objawy niepokojące?

Główne zagrożenie dla ciężarnej i dziecka  wynika z osłabienia ściany mięśnia macicy po poprzednim cięciu cesarskim, w szczególności kiedy odstęp pomiędzy cięciem cesarskim a kolejną ciążą jest zbyt krótki dla wygojenia się rany pooperacyjnej.  W sytuacji kiedy wytrzymałość macicy w miejscu blizny pooperacyjnej jest niewystarczająca, to w trakcie wzrostu macicy w ciąży lub w czasie  czynności skurczowej  podczas porodu może dojść  do jej rozwarstwienia albo nawet pęknięcia  co może prowadzić do wielu groźnych powikłań.

W większości przypadków objawy niepokojące są nieswoiste, dlatego w każdym przypadku, kiedy ciężarna po uprzednim cięciu cesarskim zgłasza ból okolicy podbrzusza, złe samopoczucie, słabsze odczuwanie ruchów dziecka, krwawienie i inne niecharakterystyczne, niepokojące ją objawy bardzo ważne jest jak najrychlejsze wdrożenie dalszej diagnostyki.

Jakie badania powinny być wykonane w ciąży po przebytym cięciu cesarskim?

W tracie ciąży poza rutynowym badaniem położniczym, u ciężarnej po uprzednim cięciu cesarskim  należy wykonać ultrasonograficzną ocenę morfologii i grubości blizny macicy. Badania takie wykonuje się jeszcze przed  okresem planowanego zajścia w ciążę, a potem również w 6 tygodniu ciąży, w trzecim trymestrze ciąży oraz w okresie okołoporodowym. Ważna jest również ocena parametrów dobrostanu płodu,  czyli wykonywanie badań określających  dobre samopoczucie rozwijającego się w łonie mamy dziecka. Są to badania Ulatrasonograficzne a później,  w III trymestrze ciąży, systematyczne wykonywanie badań Kardiotokograficznych (KTG).

Poród siłami natury czy kolejne cięcie cesarskie?

Kobieta ciężarna po przebytym cięciu cesarskim ma możliwość zadecydowania o sposobie rozwiązania ciąży. Jeśli w trakcie badań wykonywanych w ciąży nie stwierdzano niepokojących objawów, wówczas może podjąć decyzję o próbie porodu siłami natury. Warunkiem porodu siłami natury jest brak przeciwwskazań medycznych oraz pełna akceptacja i zgoda rodzącej.  Poród taki jest ze szczególną uwagą monitorowany i w razie wystąpienia jakichkolwiek symptomów zagrożenia  lub wystąpienia nieprawidłowości lekarz podejmuje decyzję  o szybkiej interwencji , czyli  natychmiastowym wykonaniu cięcia cesarskiego. Ciężarna po cięciu cesarskim lub nawet rodząca w czasie porodu  ( mająca początkowo chęć na poród siłami natury ) może od razu podjąć decyzję o ponownym ukończeniu ciąży drogą cięcia cesarskiego, mając na uwadze obawy, stress lub inne niedogodności wynikające z  zaistniałej sytuacji.

W przypadku decyzji o ponownym cięciu cesarskim trzeba jednak pamiętać o ryzyku oraz możliwych powikłaniach wynikających z kolejnego zabiegu operacyjnego takimi jak np.:  krwotok śród i pooperacyjny, uszkodzenie narządów jamy brzusznej, powikłania zakrzepowo – zatorowe oraz zakażenia. Należy też podkreślić, że ilość powikłań wzrasta wraz  z powtarzaniem się zabiegu cięcia cesarskiego.

Ciąża po przebytym cięciu cesarskim wymaga zwiększonego nadzoru i powinna być prowadzona przez doświadczonego położnika dysponującego wysokiej klasy aparaturą USG i KTG. Decyzja o sposobie porodu często jest złożona i wymaga współpracy zarówno położnika, rodzącej i zespołu sali porodowej.  Należy pamiętać, że poród siłami natury po uprzednim cięciu cesarskim nie jest  niemożliwy i wymaga tylko nadzoru, czasem jednak mimo chęci ciężarnej do odbycia porodu siłami natury należy bezwzględnie podjąć decyzję o kolejnej operacji.